5 onmiskenbare troeven van zonne-energie

Zonne-energie is gratis en onuitputtelijk. Maar daarnaast zijn er nog andere troeven die investeren in zonnepanelen meer dan de moeite waard maken. Wij zetten er vijf op een rijtje en maken je wegwijs.

1. Vaarwel ongecontroleerde prijsstijgingenzonne-energie

Als je zonne-energie gebruikt om elektriciteit op te wekken, ben je zeker van een vaste prijs per kWh voor de komende veertig jaar. Bovendien geniet je te allen tijde een voordelig tarief en hoef je niet op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier die eventueel een beter tarief biedt. En ook van de bijhorende administratieve rompslomp blijf je gespaard.

2. Energieverbruik zonder zorgen over kosten

Investeren in zonnepanelen doe je maar een keer. Een levensduur van veertig jaar is geen uitzondering. Dat is ook de richtlijn bij de berekening van de Total Cost of Ownership. Zonne-energie is met andere woorden een langetermijnoplossing, die je bovendien een laag energieverbruik garandeert. Daarnaast draag je bij aan een duurzame wereld waarvan je (klein)kinderen alleen maar beter worden.

3. Zonne-energie is goedkoop

Zonne-energie kost helemaal niets. Iedereen kan er overal ter wereld gebruik van maken. Uiteraard heb je wel een installatie nodig om de zonnestralen op te vangen en om te zetten in bruikbare energie. Maar die investering verdien je op termijn dubbel en dik terug. Hoogrendementspanelen hebben een lage degradatie en staan garant voor een rendement op lange termijn.

4. Eenvoudig beheer

zonnepanelenHet beheer van een zonne-energiecentrale is eenvoudig en gemakkelijk. Bovendien heb je niet te maken met bewegende delen. Er is eigenlijk geen beheer. Je houdt de productie bij door af en toe een blik te werpen op het display van de omvormer. Wanneer je iets ongewoons ziet, bel je je installateur die advies geeft en indien nodig een interventie uitvoert.

Een goeie hagelbui elk voor-en najaar zorgt voor de poetsbeurten, behalve wanneer je in de buurt van een veevoederbedrijf of gelijkaardig woont. Dan is het raadzaam om een oogje in het zeil te houden. Je kunt altijd Building Energy contacteren om je panelen te reinigen of een superzachte borstel kopen om de panelen met zuiver regenwater te poetsen.

Om de twaalf jaar moeten omvormers vervangen worden. Daarvoor kun je terecht bij de installateur.

5. De zon is een betrouwbare energiebron

De zon schijnt altijd, ook wanneer het bewolkt is of regent. Je kunt dus altijd profiteren van zonne-energie, maar je doet er wel goed aan om een optimale plaatsing en hellingsgraad te kiezen. Zo is je rendement optimaal.

Daarvoor doe je het best een beroep op een specialist die de nodige ervaring kan voorleggen. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat.

Waarom groenestroomcertificaten afschaffen een goed idee is

Bedrijven die overwegen om in zonnepanelen te investeren, worden dikwijls tegenhouden door de complexe subsidieregelgeving. De groenestroomcertificaten worden niet meer uitgereikt per 1.000 kWh, maar vermenigvuldigd met een bandingfactor. En dat creëert heel wat onzekerheid. Beter is het om de groenestroomcertificaten af te schaffen en zonnepanelen volledig fiscaal aftrekbaar te maken.

Wat zijn groenestroomcertificaten?

groenestroomcertificatenGroenestroomcertificaten zijn een vergoeding voor eigenaars van zonnepanelen die groene stroom opwekken en teruggeven aan het stroomnet. Vóór 2013 kreeg je een waardepapier per 1.000 kWh opgewekte stroom dat je aan de netbeheerder kon verkopen. Die regelgeving is sinds 1 januari 2013 aangepast. Voor installaties tot 10 kW moet je 4.348 kWh opwekken om één certificaat te ontvangen, wat betekent dat je meer dan 1.000 kWh moet produceren. Sinds 1 juli 2015 is de subsidieregeling voor installaties tot 10kWp zelfs volledig afgeschaft. Voor grotere installaties is er nog steeds overheidssteun.

Subsidieregeling in België is complex

De huidige subsidieregeling voor zonnepanelen in België (zeker in Wallonië) is te complex. De basisprijs voor groenestroomcertificaten wordt namelijk vermenigvuldigd met een bandingfactor die elke drie maand herzien kan worden. Bedrijven krijgen geen certificaat per 1.000 kWh opgewekte stroom meer, maar de hoeveelheid kWh voor één certificaat is afhankelijk van de bandingfactor. Die factor geeft weer welk aandeel van een certificaat je ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie.

De regelgeving creëert onzekerheid waardoor bedrijven minder geneigd zijn om de stap richting PV-installaties te zetten.

Zonnepanelen 100% aftrekbaar maken

In plaats van de huidige, complexe subsidieregelingen te handhaven, zou de Belgische staat de investering in zonnepanelen voor bedrijven beter 100% fiscaal aftrekbaar maken, te spreiden over een termijn naar keuze van het bedrijf zelf. Elke ondernemer zal onmiddellijk de waarde van een zonnepanelen kopendergelijke maatregel begrijpen.

Dat levert heel wat voordelen op:

  • De PV-investeringen worden veel interessanter voor de bedrijven.
  • België zal aan de quota voor groene stroom voldoen.
  • Door de fiscaal aantrekkelijke zonnepanelen wordt België voor internationale bedrijven een stuk aantrekkelijker. Het gevolg is meer werkgelegenheid.

Wil je meer weten over de troeven van zonnepanelen voor jouw bedrijf? Contacteer ons voor advies op maat.

Hernieuwbare energie: Duitsland beste van de klas

Duitsland is voorloper op het gebied van hernieuwbare energie. Met de ‘Energiewende’ zetten de Duitsers de standaard en zetten ze zich internationaal op de energiekaart. De resultaten spreken boekdelen. In 2014 was groene energie goed voor 27,3% van de totale energieproductie. Daarmee scoorde het beter dan nucleaire energie en fossiele brandstoffen. Jammer genoeg blijven andere (Europese) landen ver achter. Ook België slaagt er niet in om een inhaalbeweging te maken.

Meer dan 1,4 miljoen Duitsers maken gebruik van hernieuwbare energieenergiebeleid Duitsland

Duitsland zet hoog in op groene energie en wil tegen 2050 volledig onafhankelijk zijn van olie, gas en kerncentrales. Meer dan 1,4 miljoen Duitsers wekken zelf energie op. Dat het een hot topic is, blijkt uit het aantal particuliere initiatieven. Zo zijn er tal van coöperatieven opgericht waarbij mensen de krachten bundelen om hun woning op een milieuvriendelijke manier te verwarmen of sanitair warm water te produceren. Ze voorzien in hun eigen energiebehoeften, zonder afhankelijk te zijn van energieleveranciers en fluctuerende energieprijzen.

De ‘Energiewende’ maakt hernieuwbare energie mainstream

Om de ambitieuze doelstellingen waar te maken, heeft Duitsland de ‘Energiewende’ gelanceerd. Het is een project dat de overgang naar hernieuwbare energie moet stimuleren en waarmaken. Onderzoek is een belangrijk speerpunt, maar er worden ook concrete initiatieven op poten gezet:

  • klimaatverandering tegengaan
  • import van energie beperken
  • nucleaire energie terugdringen
  • technologische ontwikkeling en innovatie stimuleren

De ‘Energiewende’ heeft ervoor gezorgd dat hernieuwbare energie mainstream is geworden bij onze Oosterburen. Duurzame energie is er uitgegroeid tot de belangrijkste energiebron. Bovendien krijgt het platform internationale weerklank.

hernieuwbare energieEnergieverbruik neemt af

Investeren in hernieuwbare energie is niet alleen goed voor je portemonnee en het klimaat. Het brengt ook een bewustwordingsproces op gang. Uit studies blijkt dat mensen die energie gebruiken die door zonnepanelen of windturbines wordt gegenereerd, zich meer bewust zijn van hun energieverbruik. Het gevolg laat zich raden. Deze gezinnen verbruiken minder energie, wat op zijn beurt besparingen oplevert en de CO2-uitstoot vermindert.

België blijft mijlenver achter

België blijft, net zoals andere Europese landen, mijlenver achter op Duitsland. Het ontbreekt ons land aan een globaal project zoals de ‘Energiewende’ dat niet alleen concrete initiatieven neemt en onderzoek verricht, maar ook een duidelijke mentaliteitswijziging tot gevolg heeft. Het vergt politieke moed, maatschappelijke verantwoordelijkheid en burgerzin om het roer drastisch om te gooien.

Hoog tijd dus om de lat hoger te leggen onze ambities bij te stellen!

Onwetendheid dikwijls oorzaak van gebrek aan groenestroominvesteringen

Er doen heel wat verhalen de ronde over zonnepanelen en investeringen in groene stroom. Vooral sinds de overheid de subsidies heeft teruggeschroefd, heerst er zowel bij bedrijven als groenestroominvesteringenparticulieren veel onduidelijkheid. Die onwetendheid is in vele gevallen de oorzaak van het gebrek aan groenestroominvesteringen. En dat is jammer, omdat zonnepanelen en groene stroom nog altijd een stabiel rendement opleveren.

Subsidies zonnepanelen blijven van kracht

De Belgische overheid heeft begin dit jaar onvoldoende en onduidelijk gecommuniceerd over de subsidieregeling rond zonnepanelen. Heel wat mensen gaan ervan uit dat de subsidies voor zonnepanelen volledig zijn afgeschaft, maar dat klopt niet. Tot 1 juli van dit jaar zijn er nog wel subsidies voor particuliere installaties (met een vermogen minder dan 10 kWp).

Voor installaties die meer dan 10 kWp stroom genereren, blijven de groenestroomcertificaten van kracht. Het financieel rendement draait rond de tien procent. Er is evenwel geen netvergoeding te betalen. Hoe dan ook blijven zonnepanelen een interessante investering, vooral dankzij de lage aankoopprijs. Je bent bovendien zeker van een langetermijnrendement (van 40 jaar) en een stabiele en controleerbare energieprijs.

subsidies zonnepanelen bedrijvenDe total cost of ownership van groenestroominvesteringen

Om het rendement van zonnepanelen te onderzoeken, moet je de total cost of ownership (TCO) als maatstaf nemen. Building Energy biedt een TCO-rekenmodel van veertig jaar. We houden rekening met de variabelen die de PV-installatie gedurende veertig jaar performant houden: het onderhoud en de monitoring van middelgrote en grote installaties en de vervanging van de omvormers om de twaalf jaar.

Duidelijkheid en zekerheid over de hele lijn

Investeren in zonnepanelen is rendabel én transparant. Het rendement is vooraf gekend, zowel tijdens de looptijd van de groenestroomcertificaten (vijftien jaar) als daarna. Dit mag je verwachten:

  • Particulieren betalen 16 cent per kWh (kilowattuur) voor een periode van 40 jaar.
  • Voor bedrijven bedraagt de kost tussen 5 en 9 cent per kWh voor dezelfde periode.

Bovendien ben je niet afhankelijk van de prijsschommelingen van fossiele brandstoffen wanneer je in groene stroom investeert. En dat is absoluut een voordeel, want de markt is erg onvoorspelbaar.

Stabiel rendement klinkt als muziek in de oren van de banken

Voor bedrijven is het niet altijd gemakkelijk om projecten via een bank gefinancierd te krijgen. Financiële instellingen worden almaar strenger en willengroene energie zekerheid. En net dat bieden groene stroominvesteringen. Het rendement is namelijk stabiel; tien procent is hoog genoeg om een lening te kunnen afsluiten. Als je het bedrag voor de installatie bijvoorbeeld leent aan 2,2 procent, krijg je nog altijd een voordeel van 7,8 procent gedurende de looptijd van de groenestroomcertificaten.

Een gefinancierde PV-installatie geeft je bovendien de mogelijkheid om je bedrijfswinsten in andere zaken te investeren.

Wil je meer info of ben je op zoek naar advies op maat? Neem gerust contact met ons op!