Vragen en antwoorden

Brandveiligheid?

“De brandweer zal niet komen blussen”: Neem gerust de proef op de som en bel naar uw lokale brandweer. Zij zullen u bevestigen dat ze wel degelijk zullen blussen, met of zonder panelen.

Esthetiek van zonnepanelen

Mensen die de panelen niet esthetisch vinden op hun dak kunnen opteren voor een grondinstallatie. Hiervoor is wel een bouwvergunning nodig. Ook het gebruik van zwarte panelen verhoogt de esthetiek.

Verhoging van Verzekeringspolis?

Verzekering: Bij panelen op het dak van een privéwoning, zal uw verzekeringspolis niet stijgen door de installatie van zonnepanelen. Bij een bedrijf kan dit wel een lichte stijging tot gevolg hebben.

Invloed Kadastraal Inkomen?

Het Kadastraal Inkomen van de woning zou verhogen: Midden 2013 werd in het nieuws hierover verwarring gezaaid, maar dit werd snel terug rechtgezet. In 2010 werd al in een omzendbrief FOD financiën bevestigd dat het KI niet kan stijgen door het plaatsen van zonnepanelen.

Productie vs. Opbrengst

Het vergt meer energie om zonnepanelen te produceren dan dat ze ooit opbrengen: De energie nodig voor de productie van een paneel is ongeveer 3 jaar van zijn eigen opbrengst. Voor de recyclage mag men ook nog eens 3 jaar rekenen. Dan heb je nog steeds een positieve energiebalans van 19 jaar.
Enkel de hightech panelen voor bvb. ruimtevaartgebruik kosten meer energie aan productie dan ze zullen opbrengen.