Hernieuwbare energie: Duitsland beste van de klas

Duitsland is voorloper op het gebied van hernieuwbare energie. Met de ‘Energiewende’ zetten de Duitsers de standaard en zetten ze zich internationaal op de energiekaart. De resultaten spreken boekdelen. In 2014 was groene energie goed voor 27,3% van de totale energieproductie. Daarmee scoorde het beter dan nucleaire energie en fossiele brandstoffen. Jammer genoeg blijven andere (Europese) landen ver achter. Ook België slaagt er niet in om een inhaalbeweging te maken.

Meer dan 1,4 miljoen Duitsers maken gebruik van hernieuwbare energieenergiebeleid Duitsland

Duitsland zet hoog in op groene energie en wil tegen 2050 volledig onafhankelijk zijn van olie, gas en kerncentrales. Meer dan 1,4 miljoen Duitsers wekken zelf energie op. Dat het een hot topic is, blijkt uit het aantal particuliere initiatieven. Zo zijn er tal van coöperatieven opgericht waarbij mensen de krachten bundelen om hun woning op een milieuvriendelijke manier te verwarmen of sanitair warm water te produceren. Ze voorzien in hun eigen energiebehoeften, zonder afhankelijk te zijn van energieleveranciers en fluctuerende energieprijzen.

De ‘Energiewende’ maakt hernieuwbare energie mainstream

Om de ambitieuze doelstellingen waar te maken, heeft Duitsland de ‘Energiewende’ gelanceerd. Het is een project dat de overgang naar hernieuwbare energie moet stimuleren en waarmaken. Onderzoek is een belangrijk speerpunt, maar er worden ook concrete initiatieven op poten gezet:

  • klimaatverandering tegengaan
  • import van energie beperken
  • nucleaire energie terugdringen
  • technologische ontwikkeling en innovatie stimuleren

De ‘Energiewende’ heeft ervoor gezorgd dat hernieuwbare energie mainstream is geworden bij onze Oosterburen. Duurzame energie is er uitgegroeid tot de belangrijkste energiebron. Bovendien krijgt het platform internationale weerklank.

hernieuwbare energieEnergieverbruik neemt af

Investeren in hernieuwbare energie is niet alleen goed voor je portemonnee en het klimaat. Het brengt ook een bewustwordingsproces op gang. Uit studies blijkt dat mensen die energie gebruiken die door zonnepanelen of windturbines wordt gegenereerd, zich meer bewust zijn van hun energieverbruik. Het gevolg laat zich raden. Deze gezinnen verbruiken minder energie, wat op zijn beurt besparingen oplevert en de CO2-uitstoot vermindert.

België blijft mijlenver achter

België blijft, net zoals andere Europese landen, mijlenver achter op Duitsland. Het ontbreekt ons land aan een globaal project zoals de ‘Energiewende’ dat niet alleen concrete initiatieven neemt en onderzoek verricht, maar ook een duidelijke mentaliteitswijziging tot gevolg heeft. Het vergt politieke moed, maatschappelijke verantwoordelijkheid en burgerzin om het roer drastisch om te gooien.

Hoog tijd dus om de lat hoger te leggen onze ambities bij te stellen!

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie