Zonnepanelen voor bedrijven? Dit is je (financiële) voordeel

Zonnepanelen voor bedrijven kunnen heel wat troeven voorleggen. Je bent niet afhankelijk van de onstabiele energieprijzen op de markt. Ook de Total Cost of Ownership is heel interessant, net zoals je groene bedrijfsimago. Bovendien kun je nog altijd subsidies krijgen voor industriële PV-installaties. In dit artikel zetten we alle voordelen op een rijtje.

opbrengst zonnepanelenNog altijd subsidies zonnepanelen voor bedrijven

Door gebrekkige en verwarrende communicatie van de overheid zijn heel wat ondernemers er niet van op de hoogte, maar er zijn nog altijd subsidies voor PV-installaties van meer dan 10kW. Ze zijn niet meer zo hoog als vroeger, maar de prijzen van zonnepanelen zijn ook sterk gedaald. Daardoor bedraagt het financiële rendement voor een installatie met industriële zonnepanelen in Vlaanderen ongeveer 10%.

Meer dan alleen financieel rendement

Zonnepanelen voor bedrijven leveren je een aanzienlijk financieel rendement op. Je voorziet namelijk zelf in je energiebehoefte. Maar er is meer. De kWh-prijs van je elektriciteit houd je bijvoorbeeld volledig onder controle. Ook de Total Cost of Ownership (TCO) is een cruciale factor. Met een installatie van 100kWp kom je rond de 9 eurocent per kWh uit. Wanneer je een installatie van 250kWp installeert, bedraagt de prijs 6,5 eurocent. En die berekeningen houden rekening met de geïndexeerde monitoring- en onderhoudskosten, het regelmatig vervangen van de omvormers (ongeveer om de twaalf jaar), …

Geen last van fluctuerende energieprijzen

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren allesbehalve stabiel. Bovendien ben je volledig afhankelijk van de willekeur van de energieleveranciers. Wist je dat de elektriciteitsprijs de voorbije elf jaar met gemiddeld 5,45% is gestegen? Voor dit jaar wordt er – voor het derde jaar op rij – een stijging van ongeveer 8% voorspeld.

Zonnepanelen staan garant voor zekerheid. De prijs van elektriciteit ligt vast voor de komende 40 jaar. Als bedrijfsleider of financieel directeur is dat een luxe om u tegen te zeggen.

Extra troeven van zonnepanelen

Zonnepanelen installeren gaat niet alleen om cijfers en terugverdientijd. Je geniet ook een aantal troeven die moeilijk in cijfers te vatten zijn:

  • De marketingwaarde van je investering is niet te onderschatten. Je kunt je groene imago naar je klanten en het grote publiek toe in de schijnwerpers plaatsen.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: een schonere wereld voor je kinderen en kleinkinderen.
  • Extra economische boost.

Hernieuwbare energie: Duitsland beste van de klas

Duitsland is voorloper op het gebied van hernieuwbare energie. Met de ‘Energiewende’ zetten de Duitsers de standaard en zetten ze zich internationaal op de energiekaart. De resultaten spreken boekdelen. In 2014 was groene energie goed voor 27,3% van de totale energieproductie. Daarmee scoorde het beter dan nucleaire energie en fossiele brandstoffen. Jammer genoeg blijven andere (Europese) landen ver achter. Ook België slaagt er niet in om een inhaalbeweging te maken.

Meer dan 1,4 miljoen Duitsers maken gebruik van hernieuwbare energieenergiebeleid Duitsland

Duitsland zet hoog in op groene energie en wil tegen 2050 volledig onafhankelijk zijn van olie, gas en kerncentrales. Meer dan 1,4 miljoen Duitsers wekken zelf energie op. Dat het een hot topic is, blijkt uit het aantal particuliere initiatieven. Zo zijn er tal van coöperatieven opgericht waarbij mensen de krachten bundelen om hun woning op een milieuvriendelijke manier te verwarmen of sanitair warm water te produceren. Ze voorzien in hun eigen energiebehoeften, zonder afhankelijk te zijn van energieleveranciers en fluctuerende energieprijzen.

De ‘Energiewende’ maakt hernieuwbare energie mainstream

Om de ambitieuze doelstellingen waar te maken, heeft Duitsland de ‘Energiewende’ gelanceerd. Het is een project dat de overgang naar hernieuwbare energie moet stimuleren en waarmaken. Onderzoek is een belangrijk speerpunt, maar er worden ook concrete initiatieven op poten gezet:

  • klimaatverandering tegengaan
  • import van energie beperken
  • nucleaire energie terugdringen
  • technologische ontwikkeling en innovatie stimuleren

De ‘Energiewende’ heeft ervoor gezorgd dat hernieuwbare energie mainstream is geworden bij onze Oosterburen. Duurzame energie is er uitgegroeid tot de belangrijkste energiebron. Bovendien krijgt het platform internationale weerklank.

hernieuwbare energieEnergieverbruik neemt af

Investeren in hernieuwbare energie is niet alleen goed voor je portemonnee en het klimaat. Het brengt ook een bewustwordingsproces op gang. Uit studies blijkt dat mensen die energie gebruiken die door zonnepanelen of windturbines wordt gegenereerd, zich meer bewust zijn van hun energieverbruik. Het gevolg laat zich raden. Deze gezinnen verbruiken minder energie, wat op zijn beurt besparingen oplevert en de CO2-uitstoot vermindert.

België blijft mijlenver achter

België blijft, net zoals andere Europese landen, mijlenver achter op Duitsland. Het ontbreekt ons land aan een globaal project zoals de ‘Energiewende’ dat niet alleen concrete initiatieven neemt en onderzoek verricht, maar ook een duidelijke mentaliteitswijziging tot gevolg heeft. Het vergt politieke moed, maatschappelijke verantwoordelijkheid en burgerzin om het roer drastisch om te gooien.

Hoog tijd dus om de lat hoger te leggen onze ambities bij te stellen!

Waarom het langetermijnrendement van zonnepanelen buiten kijf staat

Ben je particulier en wil je je spaarcenten op een verstandige manier beleggen? Of ben je bedrijfseigenaar en zoek je een rendabele en verstandige investering? Dan moet je zeker de mogelijkheden van zonnepanelen onderzoeken. Investeren in zonnepanelen is niet alleen duurzaam, het garandeert je ook duidelijkheid en zekerheid. In dit artikel lichten we het langetermijnrendement van zonnepanelen toe.

langetermijnrendement zonnepanelenGeen risico op prijsschommelingen

Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn synoniem met duidelijkheid en transparantie. Je weet vooraf hoeveel je investeert, je krijgt een duidelijk beeld van het rendement en op die manier kun je de terugverdientijd inschatten. En, zeker niet onbelangrijk, je bent niet afhankelijk van de prijsschommelingen op de energiemarkt. Geen zorgen dus over een stijging van 7 tot 8 procent van de elektriciteitsprijs – iets wat de laatste jaren jammer genoeg meer regel dan uitzondering is in België.

Gegarandeerd financieel rendement zonnepanelen

Ben je een bedrijfseigenaar of een particulier en wil je je centen op een verstandige manier investeren? Dan is het langetermijnrendement een doorslaggevende factor. Je kunt het geld op een spaarboekje plaatsen of een termijnrekening openen, maar de rente daarop is laag. Bovendien schommelt ze voortdurend, waardoor je nooit zeker weet wat de toekomst brengt.

Bij zonnepanelen is een financieel rendement van 10 procent niet ongewoon. Dat is iets wat geen enkele bank kan garanderen. Bovendien kunnen kmo’s een beroep doen op groenestroomcertificaten voor installaties met een contract van 15 jaar of meer.

Zonnepanelen worden almaar performanterrendement zonnepanelen

De technologie die in zonnepanelen wordt gebruikt, evolueert voortdurend. De toenemende technische knowhow en expertise resulteren in PV-installaties die almaar performanter worden. Een goed georiënteerde installatie biedt een conversie van ruim 960kWh per kWp. De conversie kan zelfs oplopen tot 1060 kWh per kWp. Logischerwijs gaat ook het rendement erop vooruit. Bovendien daalt de aankoopprijs van zonnepanelen, wat de terugverdientijd ten goede komt.

Wil je weten of zonnepanelen voor jou een interessante investering zijn? Neem dan contact met ons op voor advies op maat!