Onwetendheid dikwijls oorzaak van gebrek aan groenestroominvesteringen

Er doen heel wat verhalen de ronde over zonnepanelen en investeringen in groene stroom. Vooral sinds de overheid de subsidies heeft teruggeschroefd, heerst er zowel bij bedrijven als groenestroominvesteringenparticulieren veel onduidelijkheid. Die onwetendheid is in vele gevallen de oorzaak van het gebrek aan groenestroominvesteringen. En dat is jammer, omdat zonnepanelen en groene stroom nog altijd een stabiel rendement opleveren.

Subsidies zonnepanelen blijven van kracht

De Belgische overheid heeft begin dit jaar onvoldoende en onduidelijk gecommuniceerd over de subsidieregeling rond zonnepanelen. Heel wat mensen gaan ervan uit dat de subsidies voor zonnepanelen volledig zijn afgeschaft, maar dat klopt niet. Tot 1 juli van dit jaar zijn er nog wel subsidies voor particuliere installaties (met een vermogen minder dan 10 kWp).

Voor installaties die meer dan 10 kWp stroom genereren, blijven de groenestroomcertificaten van kracht. Het financieel rendement draait rond de tien procent. Er is evenwel geen netvergoeding te betalen. Hoe dan ook blijven zonnepanelen een interessante investering, vooral dankzij de lage aankoopprijs. Je bent bovendien zeker van een langetermijnrendement (van 40 jaar) en een stabiele en controleerbare energieprijs.

subsidies zonnepanelen bedrijvenDe total cost of ownership van groenestroominvesteringen

Om het rendement van zonnepanelen te onderzoeken, moet je de total cost of ownership (TCO) als maatstaf nemen. Building Energy biedt een TCO-rekenmodel van veertig jaar. We houden rekening met de variabelen die de PV-installatie gedurende veertig jaar performant houden: het onderhoud en de monitoring van middelgrote en grote installaties en de vervanging van de omvormers om de twaalf jaar.

Duidelijkheid en zekerheid over de hele lijn

Investeren in zonnepanelen is rendabel én transparant. Het rendement is vooraf gekend, zowel tijdens de looptijd van de groenestroomcertificaten (vijftien jaar) als daarna. Dit mag je verwachten:

  • Particulieren betalen 16 cent per kWh (kilowattuur) voor een periode van 40 jaar.
  • Voor bedrijven bedraagt de kost tussen 5 en 9 cent per kWh voor dezelfde periode.

Bovendien ben je niet afhankelijk van de prijsschommelingen van fossiele brandstoffen wanneer je in groene stroom investeert. En dat is absoluut een voordeel, want de markt is erg onvoorspelbaar.

Stabiel rendement klinkt als muziek in de oren van de banken

Voor bedrijven is het niet altijd gemakkelijk om projecten via een bank gefinancierd te krijgen. Financiële instellingen worden almaar strenger en willengroene energie zekerheid. En net dat bieden groene stroominvesteringen. Het rendement is namelijk stabiel; tien procent is hoog genoeg om een lening te kunnen afsluiten. Als je het bedrag voor de installatie bijvoorbeeld leent aan 2,2 procent, krijg je nog altijd een voordeel van 7,8 procent gedurende de looptijd van de groenestroomcertificaten.

Een gefinancierde PV-installatie geeft je bovendien de mogelijkheid om je bedrijfswinsten in andere zaken te investeren.

Wil je meer info of ben je op zoek naar advies op maat? Neem gerust contact met ons op!

Kan crowdfunding voor zonnepanelen ook in België?

Crowdfunding is aan een steile opmars bezig. In allerlei sectoren beslissen mensen om samen in een project te investeren, zonder dat ze afhankelijk zijn van een lening bij de bank. Ze investeren niet alleen, ze krijgen er ook meteen iets voor terug. Ook crowdfunding voor zonnepanelen is populair, althans in onze buurlanden. België hinkt achterop, terwijl er een enorm potentieel voor het grijpen ligt. Tijd om daar verandering in te brengen!

crowdfunding zonnepanelenCrowdfunding ook interessant om zonne-energie te financieren

Zoals het woord zelf zegt, haalt crowdfunding het geld bij de ‘crowd’ (het publiek). Er wordt geen beroep gedaan op een lening bij de bank. Als particulier kan je mee intekenen en investeer je samen met gelijkgezinden in een duurzaam project. Het principe wordt in heel wat sectoren toegepast en ook zonnepanelen lenen zich er perfect voor. Het voordeel is tweeledig:

  • Mensen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn, kunnen toch investeren in groene energie.
  • Mensen wier dak niet groot genoeg is om groene stroom te produceren, krijgen de mogelijkheid om groene stroom te gebruiken.

Nederland voorloper op het gebied van crowdfunding

Nederland is een van de voorlopers op het gebied van crowdfunding voor zonnepanelen. Het is een investeringsvorm met een aanzienlijke groeimarge en een beperkt risico. De bijdrage per persoon is niet groot en de vele kleine bedragen maken een groot geheel. Bovendien verdienen zonnepanelen zichzelf terug en staan ze garant voor een rendement op lange termijn.

België blijft achter

In België krijgt crowdfunding voor zonnepanelen nog geen voet aan de grond. Er bestaat enkel een systeem waarbij ondernemingen een lening kunnen aanvragen via crowdfunding. Maar groepsaankoop zonnepaneleneffectieve deelname in de langetermijnopbrengst van duurzame energiecentrales wordt in België niet aan particulieren aangeboden.

En dat is jammer. Het potentieel van zonnepanelen is namelijk heel groot. Bovendien is er juridisch en technisch geen enkel obstakel om ook in België iedereen te laten meegenieten van de financiële voordelen van de groene revolutie.

Laten we de krachten bundelen

Heb je interesse in crowdfunding voor zonnepanelen? Laat dan van je horen! Dit is een oproep om samen met Building Energy een team te vormen, groene energie in België een nieuwe impuls te geven en tegelijkertijd de investering te democratiseren.

Contacteer ons vandaag nog, zodat we de krachten kunnen bundelen.

Markt zonnepanelen nog lang niet verzadigd

De technologie die in zonnepanelen wordt gebruikt, gaat er met rasse schreden op vooruit. Zo worden de ‘power optimizers’ voor zonnepanelen almaar performanter, waardoor zonnepanelen niet per se naar het zuiden georiënteerd moeten zijn. Jammer genoeg wordt het potentieel voor zonnepanelen in België onderbenut. Duizenden daken komen nochtans in aanmerking, bij zowel bedrijven als particulieren. Bovendien is het een duurzame investering met een gegarandeerd rendement op lange termijn.

Ongekend potentieel groene energie in België

In België zijn er genoeg daken beschikbaar om in de volledige energiebehoefte van het land te voorzien. Op dit moment wordt er ongeveer vijftien procent van de energie door zonnepanelen markt zonnepanelenopgewekt. Dat

Impressed with bright then Kindergarten. These it have http://canadianpharmacy-norxdrugs.com/ roller, the have are buying very pay used youtube natural viagra about be in brand will packaging blown water cialis online costco ago bags headache. The different comparison.

komt overeen met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 700.000 gezinnen. Niet alleen particulieren doen een goede zaak wanneer ze zonnepanelen installeren. Ook bedrijven hebben een ongezien potentieel. Hun energiebehoefte is vele malen groter en de dakoppervlakte van bedrijven biedt heel wat mogelijkheden.

Rendement op lange termijn

Zonnepanelen garanderen een rendement op lange termijn. De cijfers spreken boekdelen:

  • Voor particulieren: 16 cent per kWh (kilowattuur) voor een periode van 40 jaar.
  • Voor bedrijven: tussen 5 en 9 cent per kWh voor een periode van 40 jaar.

Als je voor groene stroom kiest, ben je bovendien niet afhankelijk van de prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Een niet te onderschatten troef, vooral omdat de ‘traditionele’ energiemarkt allesbehalve stabiel is.

Subsidies zonnepanelen voor zowel bedrijven als particulieren

In tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, kun je nog altijd een beroep doen op subsidies wanneer je zonnepanelen plaatst. Vanaf 1 juli geldt onderstaande subsidieregeling. Zolang het rendement vijf procent of meer bedraagt (de zogenaamde subsidiëringsdrempel), worden de subsidies niet toegekend. Deze regelgeving wordt echter niet consistent toegepast voor grote installaties. Hier is een financieel rendement van tien procent niet ongewoon.

Installaties met een vermogen lager dan 10kWp

Installaties onder de 10kWp (meestal particulieren) krijgen geen subsidies meer. Je kunt wel een beroep doen op een variabele netvergoeding (tussen de 75 en 108 euro, afhankelijk van de netbeheerder), die door de eigenaar van de PV-installatie wordt betaald. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het vermogen van de omvormer en niet op basis van het vermogen van de panelen. Dat is een belangrijk onderscheid omdat de omvormer makkelijk en zonder schadelijk gevolg tot 35 procent boven zijn capaciteit kan opereren. Zo kan een 4kWp-installatie (geschikt voor een gemiddeld Belgisch gezin) met een omvormer van 3kW geïnstalleerd worden, wat de netvergoeding beperkt.

Installaties met een vermogen boven 10kWp

Installaties boven de 10kWp (voor kmo’s, bedrijven actief in de industrie en powerplants) krijgen wel nog subsidies, maar er is géén netvergoeding voorzien. In Vlaanderen wil dat zeggen:

  • Een groenestroomcertificaat is 93 euro waard.
  • Er wordt een bandingsfactor van 0.345 toegepast, wat inhoudt dat je 32.09 euro per MWh geproduceerde stroom krijgt (voor installaties tussen de 10kWp en 250kWp).
  • Voor installaties boven de 250kWp geldt een bandingsfactor van 0.373, wat overeenkomt met 34.69 euro per MWh.

Het subsidiebeleid van de overheid is er vooral op gericht om grote installaties te bevoordelen en te stimuleren. In de praktijk komt het erop neer dat grote verbruikers (met een verbruik van 1MWh per jaar bijvoorbeeld) ongeveer 3 cent per kWh betalen. In geval van een installatie met een vermogen van 4MWp kost de energie rond de 2 eurocent per kWh.

sector zonnepanelenEnergiekost zonnepanelen daalt voortdurend

Zonnepanelen worden almaar performanter en dat heeft een positieve impact op het rendement en de terugverdientijd. Voor een gemiddelde installatie mag je uitgaan van een terugverdientijd van zo’n acht jaar. Daartegenover staat een opbrengst van zo’n 15.000 euro op een termijn van 25 jaar. De prijs van zonne-energie zal er in de komende jaren bovendien alleen maar op achteruit gaan, terwijl de kost van fossiele brandstoffen zal stijgen.

Duurzaamheid bij uitstek

Het financiële plaatje is uiteraard van belang. Maar investeren in zonnepanelen is ook duurzaam. Per kilowattuur vermijd je dankzij zonnepanelen de uitstoot van zo’n 400 gram CO2. En daar vaart het milieu alleen maar wel bij! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van zonnepanelen? Neem contact met ons op voor advies op maat.